Geen verzuimboete meer

16- en 17-jarigen op het MBO ontvangen geen dwangsom meer wanneer zij méér dan 16 uur in vier weken afwezig zijn, besloot het college woensdag. De afgelopen twee jaar werd geëxperimenteerd met de dwangsommaatregel op het ROC van Amsterdam. Het experiment is (met terugwerkende kracht) per 1 november stopgezet omdat het verzuim onder de jongeren niet afnam en dus niet effectief was.