‘Laaggeschoold werk moet terug’

Wat beweegt de Rotterdammers, wat is het gesprek van de dag? Elke week legt NRC betrokken stadsbewoners een actuele stelling voor. Reacties en ook nieuwe stellingen zijn welkom via rotterdam@nrc.nl

De werkloosheid onder Rotterdamse jongeren steeg in 2014 van 17 tot 19,1 procent, zo blijkt uit cijfers van het CBS die deze krant vorige week publiceerde. Raadsleden hebben al langer kritiek op de verantwoordelijk wethouder, Maarten Struijvenberg van Werkgelegenheid en Economie (Leefbaar Rotterdam) omdat ze vinden dat hij te weinig investeert in de bestrijding van jeugdwerkloosheid. De gemeente heeft op dit moment 16 programma’s die jongeren trainen in onder andere het opstellen van hun cv en het voeren van gesprekken. „Werkt niet”, zeggen raadsleden. Maar wat dan wel?

Carlos Goncalves, PvdA raadslid: „Stop die carrousel van projecten. De meeste zijn gericht op gedrag. Daar hebben werkloze jongeren niets aan. Dan krijgen ze een cursus solliciteren, of op tijd komen. Geef ze liever een leerwerktraject. Er is vraag naar lassers: die halen we nu uit Polen maar kunnen we ook zelf opleiden. De meeste werkloze jongeren kunnen niet stil zitten. Velen zijn laag opgeleid. Een vak leren op de werkvloer past beter bij ze dan in de klas op school zitten. Laat de gemeente afspraken maken met bedrijven en betalen voor een opleiding van bijvoorbeeld twee jaar. Daarna moet het bedrijf de leerling-werknemers in dienst nemen. Dat kost geld, maar bespaart ook omdat ze uit de bijstand blijven.”

Leo de Kleijn, raadslid SP: „De gemeente moet minimaal 5 of 10 miljoen euro uit trekken voor banenprojecten. Laten ze dat geld steken in projecten in de bouw, om huizen in Rotterdam Zuid energiezuinig te maken. Jongeren kunnen daar dan aan de slag. Verder moet het stadsbestuur praten met grote bedrijven die hun productie van Rotterdam naar lage lonenlanden verhuisd hebben, zoals Unilever. Dat had hier vroeger een boterfabriek. Die staat nu in Polen. Als die fabrieken terug komen, kunnen laag geschoolde jongeren aan het werk. Nu trekt het stadsbestuur 9 miljoen euro uit om het Cambridge Innovation Center naar Rotterdam te halen. Maar daar hebben die werkloze jongeren niets aan.”

Antoinette Laan, VVD-raadslid: „Laat dit stadsbestuur eens onderzoeken wat de resultaten zijn van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Daar gaat veel geld in om. De bedoeling was dat jongeren een baan in de haven zouden krijgen na het afronden van een technische opleiding. De resultaten komen vooralsnog niet van de grond. We moeten tot op de bodem uitzoeken wat de oorzaken daarvan zijn.”

Nourdin El Ouali, raadslid moslimpartij Nida: „Een van de oorzaken van de hoge werkloosheid onder Rotterdamse jongeren is discriminatie. Het is bewezen dat een sollicitant die Abdul als achternaam heeft minder snel een uitnodiging voor een gesprek krijgt dan eentje die Jansen heet. We zorgen dat jongeren weten hoe ze discriminatie kunnen melden bij officiële instanties. Dan kunnen we er wat aan doen. Nu laten ze het erbij zitten. De gemeente moet in gesprek met werkgevers om te zorgen dat hun personeel een afspiegeling is van de bevolking. Je kunt een quotum invoeren voor het aantal werknemers met een bi-culturele achtergrond, zodat ze aan hen – bij gelijke geschiktheid – de voorkeur geven.”

Turan Yazir, CDA: „Ik heb de afgelopen twee jaar gesprekken gevoerd met jongeren die een dubbele culturele achtergrond hebben. Ze hebben een Mbo, Hbo en soms universitaire opleiding. Ze moeten twee keer zo hard knokken om werk te krijgen. Ik sprak mensen die wel honderd brieven schreven maar geen baan vonden. We moeten investeren in extra coaches die deze jongeren naar werk begeleiden, om ervoor te zorgen dat ze hun motivatie niet verliezen.”