Minister wil wel een meerjarenbegroting, maar vraagt zich af of dat realistisch is

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert (Defensie, VVD) is „positief”, maar ook „realistisch” over een plan van de Tweede Kamer om met coalitie- en oppositiepartijen de plannen en budgetten voor de krijgsmacht langjarig vast te leggen. Ze hoopt dat dergelijke plannen defensie „meer stabiliteit” brengen. Maar verwacht niet dat een nieuw model op korte termijn gerealiseerd wordt.

Hennis sprak gisteren met de Tweede Kamer over haar begroting voor 2016. In de Tweede Kamer leeft de brede wens, zo bleek eerder deze week uit een rondgang van NRC, om de defensiebegroting in de toekomst niet meer in coalitieonderhandelingen en per jaar te bepalen, maar overstijgende afspraken vast te leggen voor periodes van vijf of zelfs tien jaar. In Zweden en Denemarken worden de ambities en het budget voor defensie op deze manier vastgesteld.

Hennis benoemde zowel voor- als nadelen. „Een van de belangrijkste voordelen van meerjarige afspraken over de defensie-inspanningen is waarschijnlijk dat deze bescherming bieden tegen ondoordachte bezuinigingen.” Ze moeten echter niet „verzanden in een strak politiek keurslijf waaruit niet meer valt te ontsnappen”.

Er komt een commissie van Kamerleden om de haalbaarheid van het plan te onderzoeken.

    • Emilie van Outeren