Richtlijn nodig voor honoraria kunstenaars bij tentoonstellingen

Er moet een richtlijn komen voor honoraria voor kunstenaars die in een museum of beeldende kunstinstelling een tentoonstelling hebben. Dat is de conclusie van een onderzoek dat Beeldende Kunst Nederland en het Mondriaan Fonds hebben laten uitvoeren bij zeven musea en instellingen die kunstenaars wel een vergoeding betalen voor het werk aan een tentoonstelling. Uit een eerder onderzoek was al gebleken dat veel musea of instellingen niet of nauwelijks een vergoeding betalen. Bij de instellingen die dat wel doen, is het kunstenaarshonorarium vaak een sluitpost van te krappe begrotingen en komt uit onder het wettelijk minimumloon. Kunstenaars zijn passief, onderhandelen bijna niet en richten zich vooral op de inhoud van hun werk, zo stellen de onderzoekers. Het zevental instellingen en de kunstenaars geven aan behoefte te hebben aan een richtlijn voor een minimum honorarium met ruimte voor flexibiliteit, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de productiekosten en de beloning. (NRC)