Arie Slob

Mijn man en ik praten graag over politiek. Onze zonen zagen dat al vroeg anders: al die onbekenden die langskwamen aan tafel: saai. We voerden de ‘Arie Slobvrije dag’ in: één dag per week geen politiek aan tafel. Tegen Arie Slob hadden we niets, zijn naam is goed uit te spreken als je vier bent. Nog dagelijks wordt hij aangeroepen op het moment dat onze interesse de zonen de keel uithangt. Vaak terecht.

Vanmorgen vernam mijn zoon dat Slob de Kamer verlaat. „Kent hij onze ‘Arie Slob-vrije dag’?”, vroeg hij zich af. Geachte heer Slob, bij dezen. Naar onze overtuiging hebben we uw naam niet ijdel gebruikt, wel voor gezinsdoeleinden. Dat moet u aanspreken.