Wie zei watwanneer tegen wie?

Twee jaar geleden deed minister Plasterk een onjuiste uitspraak in Nieuwsuur. Met grote gevolgen.

Woensdag 30 oktober 2013

Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) tovert tijdens tv-programma Nieuwsuur een briefje uit zijn binnenzak. De Amerikaanse geheime dienst NSA had volgens hem in Nederland gesprekken onderschept. Hij ontkent dat de Nederlandse inlichtingendienst AIVD gegevens aan de NSA heeft geleverd. Het ging om 1,8 miljoen metadata – welk nummer belt met welk nummer – die de NSA zou hebben verzameld.

Donderdag 12 december 2013

De ‘commissie-stiekem’, de fractievoorzitters van de Tweede Kamer die belast zijn met de parlementaire controle op de inlichtingendiensten, krijgt uitleg van minister Jeanine Hennis (Defensie, VVD) en haar ambtenaren. Ze horen dat de belgegevens door de eígen inlichtingendiensten waren verzameld en met de NSA waren gedeeld. Plasterk is hierbij.

Dinsdag 4 februari 2014

Dat Plasterks verhaal niet klopt, dreigt in een lopende rechtszaak tegen de staat naar buiten te komen. De commissie-stiekem komt bijeen en Plasterk vraagt de fractieleiders of hij in het komende Kamerdebat over zijn fout aan de bespreking van 12 december mag refereren. Zo wil hij aantonen dat de informatie wel degelijk met de Kamer is gedeeld – zij het vertrouwelijk. Dat verzoek honoreert de commissie niet.

Dinsdag 4 februari 2014

Diezelfde dag sturen Plasterk en Hennis een brief naar de Tweede Kamer waarin staat dat de metadata door de Nationale Sigint Organisatie, het samenwerkingsverband van AIVD en MIVD, zijn verzameld.

Dinsdag 11 februari 2014

Plasterk verantwoordt zich in de Tweede Kamer. D66-leider Pechtold dient een motie van wantrouwen tegen hem in, die wordt verworpen: 87 om 63 stemmen. In de motie staat dat Plasterk de Kamer niet heeft geïnformeerd – dus ook de fractievoorzitters niet. PvdA-fractievoorzitter Samsom ontsteekt na het debat voor de camera’s in woede over de motie.

Dinsdag 18 februari 2014

NRC Handelsblad schrijft dat in de commissie-stiekem de herkomst van de belgegevens wel degelijk is besproken. Bronnen uit de oppositie benadrukken dat de informatie van die vergadering op 12 december in hun ogen niet duidelijk was.

Donderdag 13 maart 2014

Fractieleider Halbe Zijlstra (VVD) doet als voorzitter van de commissie-stiekem aangifte van het schenden van de geheimhoudingsplicht.

Dinsdag 10 november 2015

De Telegraaf meldt dat „een aantal” fractieleiders door de Rijksrecherche is gehoord vanwege een lek uit de commissie-stiekem.

Woensdag 11 november 2015

Het OM draagt de aangifte en het onderzoek over aan de Tweede Kamer. Omdat het mogelijk om een ambtsmisdrijf gaat, is het OM niet bevoegd verder onderzoek te doen.