Vier geruststellende feiten over imperfecties op de werkvloer

iStock / TCmake_photo

Niemand is perfect, zelfs niet op het werk. Dat klinkt misschien als een enorme dooddoener, maar ook alleskunners kunnen echt niet alles. De manier waarop we met onze ‘gebreken’ omgaan bepaalt echter wél of we succesvol zijn of niet.

Dit zijn de vier fijnste - wetenschappelijk bewezen - relativerende feiten over gebreken op de werkvloer, en de beste manieren om ermee om te gaan.

1. Iedereen heeft een comfortzone

In een tijd waarin je iPhone sneller verandert dan je baby leert lopen is creatief en innovatief denken een eis. Creativiteit vinden we belangrijk. Sterker nog, we zíjn allemaal creatief. En toch zijn we er stiekem allemaal toe geneigd juist de creatieve ideeën af te ketsen. Onderzoek van Cornell University toont aan dat de onzekerheid die in creatieve - nieuwe - ideeën schuilt het moeilijk maakt die ideeën als zijnde ‘goed’ te herkennen. Onzekerheid maakt ons ongemakkelijk, waardoor we sneller zullen kiezen voor bewezen effectieve ideeën. Mocht er dus nog eens iemand roepen dat je nodig eens ‘out of the box’ moet denken, bedenk dan dat we daar allemáál extra ons best voor moeten doen.

2. Iedereen heeft het druk

We hebben het allemaal wel eens druk. Maar sommige mensen - vooral mannen - zijn net iets beter in dóen alsof ze het druk hebben. Uit onderzoek van Boston University blijkt dat mannen net zo vaak gebukt gaan onder hoge verwachtingen op het werk als vrouwen. Mannen zijn echter een stuk gewiekster in het omgaan met die werkdruk. Waar vrouwen vaker geneigd zijn zich neer te leggen bij het niet kunnen voldoen aan een bepaalde druk en werkuren simpelweg terugschroeven, passen mannen vaker trucjes toe die de werkdruk wel verlagen, maar hun positie binnen een bedrijf niet marginaliseren. Hoe? Met slimmigheden. Verbondjes sluiten met collega’s, bijvoorbeeld. Zodat niemand erop aangekeken wordt wanneer hij om vijf uur naar huis gaat. En die belangrijke afspraak morgen? Niet iedereen hoeft altijd te weten waar je écht bent.

3. We zijn allemaal onzeker

Natuurlijk, we zijn allemaal wel eens bang slecht in de groep te liggen. Onderzoek van de University of British Columbia toont echter aan dat je beter niet achterdochtig kunt zijn op de werkvloer. Mensen die bang zijn voor afwijzing zullen interacties namelijk sneller negatief interpreteren en zo hoe dan ook bewijzen voor hun achterdocht vinden. Ze zullen minder snel feedback vragen, zich sneller achtergesteld voelen en zo júist die vervelende collega worden. Paranoia blijkt een selffulfilling prophecy op de werkvloer, dus blijf vooral een beetje positief denken over je collega’s.

 

4. Iedereen haat netwerken

Niemand vindt zakelijk netwerken altijd leuk. Sterker nog, uit onderzoek van Harvard blijkt dat we ons er moreel bezwaard en zelfs letterlijk vies onder voelen. Hoe dat netwerken dan toch een beetje leuk en succesvol te houden? Door een open netwerk op te bouwen, bijvoorbeeld. Onderzoek van de University of Chicago stelde vast dat open netwerken - contacten met mensen buiten je eigen beroepsgroep om - zakelijk het meeste opleveren. Waarom? Een hele simpele reden: je hoort meer nieuwe ideeën en wordt minder snel bevestigd in dat wat je al dacht. Kortom: het houdt je alert. Blijf dus vooral niet altijd in je eigen wereldje hangen.