Opinie

    • Tom-Jan Meeus

Test: de waarde van een PVV-principe

Het zelfvertrouwen van de PVV groeit zienderogen. De virtuele werkelijkheid van de peilingen doet wonderen in die wereld. Subtiliteit is nooit een streven van de partij geweest, maar de ramkoers verengt zich steeds vaker tot puur ressentiment. Afrekenen met de vijand nu het kan.

Laten we daarom, om de geest te scherpen, een proefje doen: durft de PVV haar zware kritiek op anderen ook in de eigen kring toe te passen?

Ik kwam erop toen gisteren een persbericht binnenfloepte met de stelling dat Pia Dijkstra, het D66-Kamerlid, vroeger „betrokken” zou zijn geweest bij „genocide en mensenrechtenschendingen”.

Dit is het denken van fractiesecretaris Martin Bosma. Bosma publiceerde eerder een boek waarin hij bekende Nederlanders bekritiseert die vanaf de jaren zeventig de strijd van Nelson Mandela’s ANC tegen apartheid steunden. Volgens hem zijn zij medeverantwoordelijk voor wandaden van het ANC, toen en later. Dit geldt ook voor oud-journalist Pia Dijkstra: voordat zij het NOS Journaal (1988-2000) presenteerde, was ze bestuurslid van een Nederlandse stichting die een radiostation van het ANC steunde. Totaal fout natuurlijk.

En gisteren bleek dat de PVV haar deze wandaad nooit zal vergeven: het is „niet aanvaardbaar”, aldus het persbericht, dat zij voorzitter wordt van de commissie Binnenlandse Zaken. Eens fout in de oorlog, altijd fout in de oorlog.

Nu bleek laatst dat de PVV een gift van 20.000 dollar ontving van het David Horowitz Freedom Center uit Californië. Een onversneden rechtse denktank. Boeiend is dat David Horowitz, de baas, een bijzonder verleden heeft: hij is een oud-marxist die, totdat hij er medio jaren zeventig radicaal afstand van nam, actief meedeed aan de strijd van de Black Panthers.

De Black Panthers stonden vanaf medio jaren zestig in Amerikaanse binnensteden gewapend op tegen de politie. Het conservatieve National Review noemde ze vorig jaar „klootzakken die spraken over sociale rechtvaardigheid als ze niet aan het moorden, stelen of verkrachten waren”. Horowitz zelf schreef: „Zoals Stalin het idealisme van eerdere generaties gebruikte voor misdaden in de jaren dertig, zo deden de Panthers dat met ons idealisme in de jaren zestig.”

Geen twijfel dus dat David Horowitz volgens het denkraam van Martin Bosma destijds totaal fout was. Fouter dan Pia Dijkstra ooit was. Het zou dus volmaakt logisch zijn dat de PVV die 20 mille terstond terugstort. En alle banden met Horowitz verbreekt. Eens fout in de oorlog, altijd fout in de oorlog. Toch?

    • Tom-Jan Meeus