OM: Kamerleden in beeld bij lek ‘stiekem’

Eén of meer fractievoorzitters hebben mogelijk gelekt uit de ‘commissie-stiekem’ naar NRC, zegt het Openbaar Ministerie. Dat kan een ambtsmisdrijf zijn.

Het Openbaar Ministerie heeft „één of meer leden” van de ‘commissie-stiekem’ in beeld gekregen bij het mogelijke lekken van informatie naar NRC. Maar het OM doet geen verder onderzoek en draagt de behandeling van de aangifte die hierover is gedaan over aan Tweede Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg (VVD). Dat maakte het OM gisteravond bekend.

Februari vorig jaar schreef NRC over twee vergaderingen van de commissie voor de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (CIVD), beter bekend als de commissie-stiekem. In die commissie worden de fractievoorzitters van de Tweede Kamer vertrouwelijk ingelicht over het werk van de veiligheidsdiensten.

Kort nadat via NRC naar buiten kwam wat in de commissie was besproken, zo blijkt nu, heeft fractievoorzitter Halbe Zijlstra (VVD) aangifte gedaan van het schenden van de geheimhoudingsplicht. Zijlstra zit die commissie voor, als leider van de grootste Tweede Kamerfractie.

De Rijksrecherche deed vervolgens onder leiding van het OM onderzoek. Hierbij zijn volgens het OM „belgegevens van onder meer de leden van de CIVD onderzocht” en zijn „enkele personen gehoord”. De Rijksrecherche heeft geen telefoons getapt. Zodra dus één of meer fractievoorzitters „in beeld kwamen” rond het mogelijke lekken, legde de Rijksrecherche het onderzoek stil. Het gaat mogelijk om een ambtsmisdrijf en voor onderzoeken daarnaar is het OM niet bevoegd, staat in de Grondwet. Nu is het dus aan Van Miltenburg om te besluiten wat de volgende stappen zijn in deze uiterst precaire en politiek gevoelige zaak.

Naar aanleiding van berichtgeving in De Telegraaf over deze kwestie, afgelopen dinsdag, heeft NRC-hoofdredacteur Peter Vandermeersch om opheldering gevraagd bij het OM, omdat mogelijk in strijd is gehandeld met de persvrijheid. Het OM reageerde daar gisteren summier op en herhaalde onder meer de passage uit het persbericht dat geen telefoons zijn getapt.