Filmfilosofisch droompaar

Slapen kleurloze groene ideeën woedend? Het antwoord op die vraag zou na het zien van Is the Man Who is Tall Happy?, waarin de Franse filmmaker Michel Gondry taalwetenschapper en -filosoof Noam Chomsky interviewt, volmondig ‘Ja!’ moeten luiden. En dat terwijl die zin – ‘Colorless green ideas sleep furiously’ – het klassieke voorbeeld is dat Chomsky gebruikt om aan te tonen dat er zoiets als grammaticaal correcte en toch betekenisloze zinnen bestaan. Maar in het werk van Gondry, de knutselfilmer van Eternal Sunshine of the Spotless Mind (wat zou dat betekenen, meneer Chomsky?) en The Science of Sleep, neemt de betekenis van alles een loopje met je.

Het resultaat is een filmfilosofisch droomhuwelijk. Gondry besloot om zijn op 16mm opgenomen interview tot handgetekende animatiefilm te verwerken. De film wordt niet ondertiteld uitgebracht, omdat er in beeld al zoveel te lezen valt. Je kunt hem twee keer gaan zien. Of gewoon vertrouwen dat niet alleen ons taalvermogen is aangeboren, maar ook ons filmtaalvermogen.

    • Dana Linssen