150 miljoen extra voor begeleiding

Uitkeringsinstantie UWV krijgt extra geld om werklozen persoonlijke begeleiding te geven. Het UWV krijgt ook de mogelijkheid om mensen die hun baan dreigen kwijt te raken, scholing aan te bieden plus een tijdelijke uitkering, de ‘brug-WW’. Minister Asscher (Sociale Zaken, PvdA) trekt 150 miljoen euro uit voor die extra inzet voor werklozen. Een deel ervan is bedoeld voor ‘werkbrigades’, van werkgevers en vakbonden, om werklozen op het spoor te zetten van banen in een regio. De 150 miljoen is overgebleven van de 600 miljoen Asscher beschikbaar had voor zijn sectorplannen om bedrijven door de crisis heen te helpen. Het UWV krijgt forse kritiek omdat de dienst werkzoekenden nauwelijks begeleiding biedt. (NRC)