IMF: Sociale zekerheid regelen voor zzp’ers in Nederland

Het aantal zzp’ers neemt in Nederland uitzonderlijk snel toe. Dat heeft Thomas Dorsey van het IMF gezegd tijdens de presentatie van de zogeheten Nederlandse Artikel IV-consultatie, een jaarlijks overzicht van de staat van de Nederlandse economie. Het IMF noemt het noodzakelijk dat de overheid maatregelen treft voor de sociale zekerheid van zelfstandigen.

Hoofdonderzoeker Dorsey, die al 22 jaar voor het IMF werkt, zegt nog nooit zo’n scherpe toename van het aantal zzp’ers te hebben gezien. Hoewel het IMF denkt dat zelfstandigen waarschijnlijk hebben bijgedragen aan verlaging van de werkloosheid, wordt volgens de onderzoekers de keuze vaak ingegeven door wet- en regelgeving en is niet altijd vrijwillig.

Het IMF vindt dat iets moet worden gedaan aan het gebrek aan regelingen voor pensioen en verzekeringen tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. De economen stellen voor pensioenen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen respectievelijk opt-out of verplicht te stellen.

Hoewel volgens het IMF op de huizenmarkt nog geen sprake is van een nieuwe zeepbel is die „de moeite waard om in de gaten te houden”. Het IMF adviseert de maximale hypotheek die banken mogen afsluiten te verlagen naar 90 procent van de woningwaarde. De grens ligt nu op 103 procent en wordt tot 2018 met een procentpunt per jaar afgebouwd tot 100 procent.

Eind mei adviseerde het Financieel Stabiliteitscomité onder leiding van DNB-baas Klaas Knot ook een verlaging van het maximale hypotheekbedrag tot 90 procent. Daar kwam kritiek op van de Nederlandse Vereniging voor Makelaars, het Centraal Planbureau, de Nederlandse Vereniging van Banken en ook minister Blok van Wonen (VVD). Het advies werd dan ook niet opgevolgd.

In de Artikel IV-consultaties verzamelen economen van het IMF informatie over een land om een beeld te krijgen van ontwikkelingen in de economie. Daarvoor wordt overleg gevoerd met bijvoorbeeld leden van de regering, investeerders en vertegenwoordigers van de vakbond.