‘Richt beleid op groeiers in plaats van starters’

Snelgroeiende bedrijven dragen meer bij dan start-ups, volgens Erasmus-onderzoek. “Maar hun aantal daalt alarmerend.”

Foto Lex van Lieshout/ANP

Start-ups zijn hip de laatste tijd, ook onder beleidsmakers. Maar uit nieuw onderzoek van de Erasmus Universiteit blijkt dat het overheidsbeleid zich beter kan richten op bedrijven die snel groeien, in plaats van op startende ondernemers in het algemeen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat 2.800 snelgroeiende bedrijven 70.000 banen hebben gecreëerd in een periode van drie jaar. “Ze zijn daarmee de ruggengraat van onze economie”, volgens hoogleraar Justin Jansen, die het onderzoek leidde.

Lang niet alle start-ups groeien hard, en bij de snelgroeiende bedrijven zitten ook ondernemingen die al zo lang actief zijn dat ze met goed fatsoen geen start-up meer kunnen worden genoemd. Bekende voorbeelden zijn hotelboekingssite Booking.com en betaaldienstverlener Adyen. Een bedrijf telt als snelgroeiend als het over een periode van drie jaar minstens 20 procent omzetgroei per jaar laat zien, en als het ten minste tien medewerkers heeft. Dat is een definitie van rijkelandenclub OESO.

De onderzoekers signaleren dat er mede door initiatieven als StartupDelta veel aandacht is geweest voor het stimuleren van starters in Nederland. “Maar puur het opstarten van een bedrijf is iets heel anders dan daadwerkelijk groeien.”

Aantal daalt alarmerend

Nederland scoort vergeleken met andere Europese landen zoals het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk volgens het onderzoek bovengemiddeld goed als het gaat om het percentage snelle groeiers. Maar hun aantal daalt wel hard. Het percentage snelgroeiende bedrijven in Nederland is de afgelopen zeven jaar gehalveerd: van 11 procent tot 5,4 procent.

“Alarmerend”, volgens Jansen. “Om de voorsprong te behouden zullen we ons meer moeten richten op het stimuleren en faciliteren van snelgroeiende bedrijven.”

Hij zegt dat het deze ondernemers vaak ontbreekt aan investeringen en goed personeel. “Ze vallen nu vaak tussen wal en schip: er is veel beleid voor start-ups, en beleid voor bestaande topsectoren. Maar die regelingen zijn vaak niet geschikt voor bedrijven die daar tussenin zitten, terwijl die dus wel zorgen voor de banengroei.” De onderzoekers willen jaarlijks een overzicht maken van de staat van snelgroeiende bedrijven in Nederland. Ook roepen ze de overheid op om gebruik te maken van bijvoorbeeld btw-gegevens om snelle omzetgroei beter te signaleren.

    • Wouter van Noort