Productie landbouw harder gestegen dan inkomsten

Dalende prijzen en toenemende mondiale concurrentie zorgen ervoor dat de inkomsten achterblijven.

Foto Olaf Kraak/ANP

De afgelopen tien jaar is de productie van de Nederlandse landbouw gestegen met 22 procent. De inkomsten over dezelfde periode zijn daarbij achter gebleven. In vergelijking met 1995 zijn de inkomsten in 2014 met 14 procent gestegen.

Dat meldt het CBS. Het achterblijven van de inkomsten ten opzichte van de productie wordt deels veroorzaakt door lagere afzetprijzen van landbouwproducten en het toenemende aanbod op de mondiale markt. Ook zijn de kosten voor dierenvoeding en aardgas gestegen.

Aantal bedrijven en aandeel bbp daalt

De waarde van de complete Nederlandse agrarische productie was afgelopen jaar 27 miljard euro. In 1995 was dat nog 19 miljard. Percentueel gezien is het aandeel van landbouw aan het bruto binnenlands product (bbp) in die periode afgenomen van 2,8 procent naar 1,5 procent.

Twitter avatar statistiekcbs CBS In 1995-2014 daalde aantal #boerderijen 42%, arbeidsvolume 22% lager en productie steeg 22% https://t.co/457R0Dxdwv https://t.co/4scuKKbblA

De sterke productiestijging is deels te verklaren door nieuwe landbouwtechnologie en schaalvoordelen. Terwijl de productie toenam, nam het aantal bedrijven af - van 113.000 naar 65.000 - en daalde ook het arbeidsvolume met 22 procent. Bedrijven zijn dus groter geworden. Volgens het CBS heeft een gemiddeld bedrijf nu 62 procent meer grond dan tien jaar geleden.

Europese landbouw in de problemen

De afgelopen jaren kampten Europese boeren met grote problemen. Met name melkveehouders en varkensboeren hebben te maken met overproductie, afnemende vraag in Europa, mondiale concurrentie en dalende prijzen. In september bereikten de lidstaten van de EU een akkoord over een steunpakket van 500 miljoen euro voor de landbouwsector. Zo’n 30 miljoen euro daarvan gaat naar Nederland.

    • Sam de Voogt