Ook jongeren willen eigen baas zijn

Ondernemen is in trek in Nederland. Vooral jongeren beginnen een eigen bedrijf.

Illustratie Tomas Schats

Eigen baas zijn, zou jij dat ook wel willen? Ondernemerschap wordt door de meeste Nederlanders (79 procent) gezien als een goede stap voor je carrière. Ondernemen is dan ook in trek, blijkt uit het recent verschenen Global Entrepreneurship Monitor van onderzoeksbureau Panteia. Het aantal startende ondernemers in Nederland is sinds vorig jaar iets toegenomen. Met starters worden ondernemingen bedoeld die minder dan drieënhalf jaar bestaan.

Vergeleken met andere EU-landen doen we het qua percentage starters goed. Nederland staat zesde op de lijst, twee plekken hoger ten opzichte van het jaar daarvoor.

Om landen beter tegen elkaar af te zetten, kijkt het onderzoek ook naar welke economieën op elkaar lijken. Nederland is volgens de onderzoekers een economie die wordt gedreven door innovatie. Dat betekent dat de dienstensector zich sterk uitbreidt en de industriële sector zich onder andere kenmerkt door veel aandacht voor onderzoek en ontwikkeling.

Wereldwijd waren afgelopen jaar 29 economieën vergelijkbaar met die in Nederland, waaronder Qatar, de Verenigde Staten, Australië en Canada. Ook op die ranglijst scoren we hoog wat betreft het aantal starters. Wel is Nederland iets gezakt ten opzichte van het jaar ervoor, namelijk van de zesde naar de elfde plaats.

Waarom beginnen we een bedrijf?

Verreweg de meeste Nederlanders beginnen een onderneming omdat ze goede kansen zien: voor 80 procent is dit de belangrijkste reden. De Nederlandse score ligt daarmee flink boven het gemiddelde van alle EU-landen: Nederland eindigt op de ranglijst als vierde, na Estland, Denemarken en Zweden.

Maar Nederlanders beginnen ook relatief vaak voor zichzelf uit noodzaak, omdat ze geen betere mogelijkheid zien om werk te krijgen. Zelfs steeds vaker, want ten opzichte van 2013 is dit percentage vorig jaar verdubbeld van 8 procent naar 16 procent.

Meer jongeren, weinig faalangst

Was in het verleden de typische startende ondernemer nog tussen de 25 en 44 jaar oud, het percentage jongeren (tussen de 18 en 24 jaar) dat ondernemer wordt, is flink aan het groeien. In deze leeftijdscategorie bevindt zich voor het eerst het hoogste percentage ondernemers, namelijk 13 procent.

Goed nieuws, tot slot: vergeleken met onze collega’s uit de andere EU-landen hebben wij Nederlanders weinig faalangst bij het starten van een bedrijf. Alleen in Kroatië en Slovenië hebben beginnende ondernemers meer vertrouwen in een goede afloop.