Aandelenbeloning voor 242 bankiers van ABN Amro verbaast de oppositie

Is de bonus die ABN-medewerkers krijgen in strijd met de ‘bonuswet’?

Ruim 240 functionarissen van ABN Amro komen na de beursgang in aanmerking voor een variabele aandelenbeloning. Dat is volgens oppositiepartijen tegen de afspraken in die minister Dijsselbloem (Financiën, PvdA) hierover met de Tweede Kamer heeft gemaakt.

Op initiatief van PvdA en SP werd een jaar geleden de bonuswet voor financiële instellingen zo aangepast dat het verbod op een variabele beloning niet alleen voor de raad van bestuur geldt, maar ook voor het „senior management”. Het amendement was vooral gericht op ABN Amro, zolang die nog in staatshanden is. Die groep topfunctionarissen werd omschreven als „personen die een leidinggevende functie vervullen” direct onder de raad van bestuur.

Na de ophef over de (inmiddels teruggedraaide) salarisverhoging van de raad van bestuur van ABN Amro herhaalde Dijsselbloem in een Kamerdebat deze belofte. Op vragen van het CDA zei de minister dat er geen extra bonussen of andere vormen van prestatiebeloningen aan de top van de bank zullen worden toegekend „tot het moment van de verkoop van het laatste aandeel” in staatshanden.

Uit het gisteren verschenen prospectus van de beursgang blijkt dat een groep functionarissen aanspraak maakt op een variabele beloning, waaronder een vorm van aandelen die na de beursgang wordt toegekend. Over hoe dat precies gebeurt, geeft het prospectus geen details. Een woordvoerder van ABN Amro zegt dat deze groep uit ongeveer 242 „medewerkers” bestaat „die het risicoprofiel van de bank wezenlijk kunnen beïnvloeden”.

Het prospectus meldt dat de variabele beloning conform de vorig jaar aangenomen bonuswet nadrukkelijk niet geldt voor „de toplagen” van de bank zolang de Nederlandse staat een belang in de bank heeft. Dat gaat volgens de woordvoerder om „ongeveer dertig” topfunctionarissen, onder wie de zeven leden van de raad van bestuur en de zes leden van de raad van commissarissen.

Arnold Merkies (SP), indiener van het amendement, is verbaasd: „Als dit inderdaad zo is, dan klopt het natuurlijk niet.” Mede-indiener Henk Nijboer (PvdA) ziet dat anders. „Ik lees in het prospectus dat de raad van bestuur geen bonus krijgt zolang de staat aandeelhouder is, en ook de managementlaag daaronder niet. Dat was precies de bedoeling van ons amendement.” Het ministerie van Financiën laat weten dat de bekendgemaakte beloningsregeling in lijn is met de wet.