4.500 niet-geïdentificeerde asielzoekers op hoogtepunt asielcrisis

De achterstand in identificaties is inmiddels minder dan 300, blijkt uit cijfers die Dijkhoff vanmiddag bekendmaakt.

Vluchtelingen arriveren bij een registratielocatie voor vluchtelingen in het oude politiebureau in Rotterdam-IJsselmonde. Foto ANP / Remko de Waal

Betrokken overheidsinstanties zijn afgelopen weken het zicht kwijtgeraakt op de achterstanden bij de identificatie van asielzoekers. Het gaat om het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) en de vreemdelingenpolitie. Onder meer door de grote toestroom was niet duidelijk hoeveel asielzoekers al geïdentificeerd waren en waar zij zaten.

Vervolgens bereikte het aantal migranten dat Nederland binnenkwam in één week een hoogtepunt van 4.200 migranten. In die periode konden zij niet meer direct geïdentificeerd worden. Asielzoekers gingen vaak direct naar opvanglocaties. Het overzicht was ook kwijt omdat veel migranten heen en weer gingen tussen verschillende opvanglocaties. Sommigen van hen waren al wel geïdentificeerd, anderen niet en het was niet altijd bekend wie waar zat.

Achterstand nu minder dan 300

Nu is er een registratiesysteem waaruit blijkt waar asielzoekers zijn en of ze geïdentificeerd zijn. Door de lagere instroom worden nieuwe asielzoekers weer direct geïdentificeerd. De achterstand in identificaties is nu minder dan 300, schrijft staatssecretaris Dijkhoff vanmiddag aan de Tweede Kamer. Hij verwacht dat de achterstand, bij de huidige instroom, in twee weken is weggewerkt.

In het nieuwe registratiesysteem wordt nu exact bijgehouden hoe een asielzoeker zich eerst aanmeldt bij een aanmeldcentrum zoals Ter Apel, wanneer de identificatie heeft plaatsgevonden en op welke opvanglocatie hij zich nu bevindt.

Bij de identificatie van asielzoekers worden identiteitsdocumenten gecontroleerd en wordt gekeken of de asielzoeker wel is wie hij zegt te zijn. Eerst werd dit alleen in Ter Apel gedaan, nu zijn er zeven plekken waar identificaties kunnen plaatsvinden.