Wisselen bitcoins btw-vrij

Voordat hij een handeltje in het omwisselen van traditionele valuta’s tegen de virtuele valuta ‘bitcoin’ (en omgekeerd) zou opzetten, wilde de Zweed David Hedqvist wel zeker weten dat hij over zijn diensten (omwisselen plus opslag) geen btw zou hoeven af te dragen.

In eerste instantie stelde de commissie die de Zweedse regering adviseert over fiscale vraagstukken, dat Hedqvist op dezelfde btw-vrijstelling kon rekenen als handelaren in deviezen, bankbiljetten en munten die wettig betaalmiddel zijn. Maar het Skatteverk, de Zweedse belastingdienst, zag dat anders, want bitcoins zijn in geen enkel land ter wereld als wettig betaalmiddel aanvaard. Kortom: Hedqvist moest wel btw gaan afdragen.

Via de hoogste bestuursrechter in Zweden belandde het geschil bij de Europees Hof. Dat oordeelde eind vorige maand dat de diensten die Hedqvist wilde gaan verlenen onder de Europese btw-richtlijn vallen. Maar het Hof besliste ook, dat zijn wisselaarswerk net als de handel in munten die wettig betaalmiddel zijn, van btw zijn vrijgesteld.

Het Hof wijst op het doel van de vrijstelling: voorkomen van moeilijkheden in verband met de vaststelling van de belastbare grondslag en het bedrag van de (aftrekbare) btw. Als daarop voor Hedqvist een uitzondering zou worden gemaakt, zou dat de btw-richtlijn uithollen, aldus het Hof.