Wethouders: bezuinigingen zijn ‘te groot en onterecht’

De wethouders financiën van 234 gemeenten tekenen vandaag protest aan tegen wat zij zien als te grote, te onvoorspelbare en onterechte rijksbezuinigingen. „De rek is eruit”, schrijven zij in een vandaag aan het kabinet te overhandigen brief.

De actie is uitzonderlijk. Niet alleen door het hoge aantal wethouders, die zich bovendien uitspreken buiten de geijkte overlegorganen als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om. Opvallender nog is dat het de wethouders van financiën betreft: doorgaans de meest nuchtere want zuinigste leden van elk college.

Maar de opeenstapeling van miljoenenkortingen is te gortig, vinden ze. Ruim 30 procent op de huishoudelijke hulp, op de jeugdzorg in sommige gemeenten ruim 20 procent in 2016. Dat gaat ten koste van kwetsbare burgers, schrijven de wethouders.

Het Rijk is ook onvoorspelbaar, vinden ze. In mei blijkt de rijksuitkering voor het lopende begrotingsjaar ineens miljoenen lager uit te vallen dan in december nog werd gemeld, zegt de Goudse wethouder Jan de Laat (GoudaPositief), initiatiefnemer van het protest. „Zat ik in mei ineens met een tekort van 2 miljoen. Los dat maar eens op.”

Grootste bron van ergernis is de zogenoemde ‘opschalingskorting’. Die stoelt nog op het kabinetsplan om gemeenten te laten fuseren tot minstens 100.000 inwoners. Dat plan is echter van de baan. Maar de korting niet: dit jaar 60 miljoen minder in het gemeentefonds, volgend jaar 120 miljoen en een klein miljard na 2017. Schrap die korting, zeggen de wethouders.

Wethouder in Enschede Eelco Eerenberg (D66): „Ik zou zeggen: kom een keer kijken in de praktijk.”

    • Ingmar Vriesema