Mondriaan Fonds heeft minder subsidie beschikbaar voor kunstpodia

Het Mondriaan Fonds kent in 2016 in totaal 1,9 miljoen euro toe aan twaalf presentatie-instellingen voor beeldende kunst. Het gaat om Ateliers’89 (Aruba), Casco (Utrecht), Extrapool (Nijmegen), Fotodok (Utrecht), Hotel Mariakapel (Hoorn), Instituto Buena Bista (Curaçao), Kunstvereniging Diepenheim, Nieuwe Vide (Haarlem), Onomatopee (Eindhoven), P/////AKT (Amsterdam), Paradox (Edam) en West (Den Haag). Er hadden 22 instellingen een aanvraag gedaan voor in totaal 3 miljoen euro. Vorig jaar kregen 12 andere instellingen een subsidie voor 2015 en 2016 toegekend. De presentatie-instellingen hebben de afgelopen jaren zwaar te lijden gehad onder de bezuinigingen. Het Rijk financiert sinds 2013 nog maar zes instellingen in de basisinfrastructuur, voorheen waren dat er elf. Het Mondriaan Fonds hield veel instellingen overeind met reserves uit de vorige cultuurplanperiode. Dat geld is nu op. Volgens het Mondriaan Fonds is er jaarlijks een tekort van 1 miljoen voor deze instellingen. (NRC)