Alarm om minder geld voor taal- en rekenachterstand

Schoolbesturen en gemeenten vrezen minder geld te krijgen voor kinderen met een taal- of rekenachterstand. Ze slaan hierover onafhankelijk van elkaar alarm bij de Kamer die vandaag praat over het zogenoemde onderwijsachterstandenbeleid. Hoe hoger het opleidingsniveau van de ouders van kinderen, hoe minder geld basisscholen en peuterzalen krijgen van het ministerie. Maar het opleidingsniveau van de ouders stijgt al jaren, terwijl het aantal kinderen met een achterstand niet afneemt. Ook wil staatsecretaris Dekker (Onderwijs, VVD) het budget eerlijker verdelen over grote én kleine gemeenten waardoor grote steden minder dreigen te krijgen. (NRC)