Binnen is er rust, buiten protest

De vorige keer liep een debat over asielzoekers er uit de hand. Nu bleef het binnen in de zaal rustig. Buiten was er oproer.

Uitgejouwd werd Dasja Abresch drie weken geleden toen ze zich uitsprak voor kleinschalige opvang van asielzoekers. „Daar moet een piemel in”, schreeuwden relschoppers tijdens een avond over de mogelijke komst van vluchtelingen naar het West-Brabantse Steenbergen. „Moven” moest ze.

Maandagavond bleef het stil toen Abresch, ex-raadslid van Steenbergen, zich weer uitsprak, tijdens een „oordeelsvormende vergadering” van de gemeenteraad. Ze prees burgemeester en wethouders voor een nieuw voorstel om 200 tot 300 honderd asielzoekers, liefst gezinnen, op te vangen, ongeveer 1 procent van de huidige bevolking, gedurende twee jaar, op verschillende locaties. Niemand schreeuwde „boe” of protesteerde. Een volle zaal bleef stil.

Zeventien insprekers waren er maandagavond. De meerderheid sprak zich uit tegen de komst van vluchtelingen. Zij werden af en toe gesteund met een voorzichtig applaus. En ze wisten zich gesteund door ongeveer honderd demonstranten, die buiten lawaai maakten en spandoeken toonden tegen een asielzoekerscentrum, omringd door veel politie.

De tegenstanders zijn de afgelopen weken in het defensief gedrongen. Raddraaiers hebben Steenbergen door hun gedrag „voor schut gezet” zoals iemand in de zaal het formuleerde. Mensen „schamen zich” voor het beeld dat is uitgedragen. Maar om nu ineens voorstander te worden?

Op basis van een enquête naar draagvlak die onlangs in Steenbergen is gehouden, waar slechts een paar procent van de inwoners aan hebben deelgenomen? Wat zegt zo’n „flutonderzoek” nu eigenlijk als de uitkomst daarvan is dat de helft van de ondervraagden zich kan vinden in opvang, en de andere helft niet? „Als mijn dochter straks wordt lastig gevallen, stel ik jullie verantwoordelijk”, hield een inspreker de raadsleden voor. Een ander kreeg „oprecht kotsneigingen” van het asielplan.

De raadsleden lijken verdeeld over het asielplan. De grootste partij in Steenbergen, Gewoon Lokaal, heeft alle argumenten bestudeerd en is tot de slotsom gekomen dat Steenbergen een plicht heeft om vluchtelingen op te vangen. „Er zijn 60 miljoen mensen op de vlucht. Dat is de werkelijkheid en daar moeten wij iets mee. Niets doen is geen optie”, zei fractievoorzitter Wilma Baartmans.

Dat betekent niet nu ineens 600 asielzoekers op een locatie in Steenbergen, zoals aanvankelijk de bedoeling leek, maar wel kleinschalige opvang van ongeveer 240 vluchtelingen, bij voorkeur gezinnen. Mits zij een „zinvolle dagbesteding” krijgen. Mits bedrijven uit Steenbergen ervan profiteren. En mits de vluchtelingen de Nederlandse normen en waarden respecteren.

Ook de PvdA kon zich wel in het plan vinden. Maar D66 kijkt er iets anders tegenaan. De partij zou best asielzoekers willen opvangen, maar stelt ook dat er „geen draagvlak” is en keert zich daarom toch tegen het asielplan. „Wij kunnen de mening van onze inwoners niet negeren”, aldus D66. Applaus uit de zaal.

Tijdens het debat werd bij een woning aan de Kruitweg een ruit ingegooid met twee stenen. In de woning woont een gezin van buitenlandse afkomst meldt de politie. De politie kon maandagavond nog niet zeggen of het incident te maken heeft met het asielzoekersdebat.

    • Arjen Schreuder