242 bankiers ABN Amro krijgen aandelenbeloning

Volgens oppositiepartijen is de beloning tegen de afspraken die Dijsselbloem met de Kamer heeft gemaakt.

Foto ANP / Lex van Lieshout

Ruim 240 functionarissen van ABN Amro komen na de beursgang in aanmerking voor een variabele aandelenbeloning. Dat is volgens oppositiepartijen tegen de afspraken in die minister Dijsselbloem (Financiën, PvdA) hierover met de Tweede Kamer heeft gemaakt. De beloning aan het topmanagement blijkt uit vanochtend gepubliceerde informatie over de beursgang die gepland is op 20 november.

Op initiatief van zijn eigen partij in de Tweede Kamer en van de SP-fractie werd een jaar geleden de Bonuswet voor financiële instellingen zo aangepast dat het verbod op een variabele beloning niet alleen voor de leden van de raad van bestuur geldt, maar ook voor het zogenoemde “senior management”. Het amendement was vooral gericht op ABN Amro, zolang die bank nog in staatshanden is. Die groep topfunctionarissen werd door de Kamer omschreven als “personen die een leidinggevende functie vervullen” direct onder de raad van bestuur.

Dijsselbloem beloofde: geen extra bonussen

Na de ophef over de (inmiddels teruggedraaide) salarisverhoging van de raad van bestuur van ABN Amro herhaalde Dijsselbloem in een Kamerdebat deze belofte. Op vragen van het CDA zei de minister dat er geen extra bonussen of andere vormen van prestatiebeloningen aan de top van de bank zullen worden toegekend “tot het moment van de verkoop van het laatste aandeel” in staatshanden.

Uit het vanochtend verschenen prospectus van de beursgang blijkt dat een groep functionarissen, aangeduid als ‘identified staff’, aanspraak maakt op een variabele beloning, waaronder de toekenning van een vorm van aandelen die na de beursgang wordt toegekend. Over hoe dat precies gebeurt, geeft het prospectus geen details. Een woordvoerder van ABN Amro zegt desgevraagd dat deze groep uit ongeveer 242 “medewerkers” bestaat, “die het risicoprofiel van de bank wezenlijk kunnen beïnvloeden”.

Het prospectus meldt dat de variabele beloning conform de vorig jaar aangenomen bonuswet niet geldt voor “de toplagen” van de bank zolang de Nederlandse staat een belang in de bank heeft. Dat gaat volgens de woordvoerder om “ongeveer dertig” topfunctionarissen, onder wie de zeven leden van de raad van bestuur, en de zes leden van de raad van commissarissen.

De Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen maximeert de prestatiebonussen voor banken en verzekeraar op (gemiddeld) 20 procent van het vaste jaarinkomen.

Kamer wil tekst en uitleg minister

Kamerlid Arnold Merkies (SP), indiener van het amendement, is verbaasd: “Als dit inderdaad zo is, dan klopt het natuurlijk niet.” Zijn mede-indiener PvdA-Kamerlid Henk Nijboer ziet dat anders:

“Ik lees in het prospectus dat de raad van bestuur geen bonus krijgt zolang de staat aandeelhouder is, en ook de managementlaag daaronder niet. Dat was precies de bedoeling van ons amendement. We hebben het niet over de precieze aantallen gehad, dat is ook lastig bij wet vast te stellen.”

CDA-woordvoerder Erik Ronnes eist hoe dan ook tekst en uitleg van Dijsselbloem:

“De minister heeft vorig jaar nadrukkelijk gezegd dat de top en de laag daaronder geen aandeel gerelateerde bonussen uitgekeerd krijgen, nu lijkt de minister op deze stellige woorden terug te moeten komen.”

Het ministerie van Financiën laat weten dat de bekendgemaakte variabele beloningsregeling in lijn is met de wet.