Extreme armoede zal fors groeien door opwarming

Zonder bescherming tegen extreem weer en zeespiegelstijging dreigt het aantal mensen dat leeft in extreme armoede tot 2030 te stijgen met 100 miljoen. Volgens een nieuw rapport van de Wereldbank komt door klimaatverandering een van de belangrijkste doelen voor duurzame ontwikkeling in gevaar, waarover dit najaar door de Verenigde Naties afspraken zijn gemaakt. „Klimaatverandering treft de armsten het hardst”, aldus Wereldbankdirecteur Jim Yong Kim. Rijke landen moeten armen helpen zich aan te passen aan de gevolgen van de opwarming die nu al onontkoombaar zijn. (NRC)