Toezichthouder eist snelle splitsing Delta en Eneco

De energiebedrijven hebben van de ACM een deadline gekregen voor het afsplitsen van hun netwerkdeel.

De energiebedrijven Eneco en Delta moeten haast maken met de afsplitsing van hun netwerken. Afgelopen week blijken de laatste twee niet-gesplitste Nederlandse energiebedrijven een ‘vertrouwelijke’ brief te hebben gekregen van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Daarin staat volgens bronnen bij de twee bedrijven dat het Zeeuwse Delta uiterlijk 30 november 2016 zijn netwerkdeel moet hebben afgestoten. Het Zuid-Hollandse Eneco krijgt twee maanden langer de tijd en moet de zogeheten splitsing op 21 januari 2017 hebben afgerond.

De aandeelhouders van Delta, onder andere de provincie Zeeland en 19 gemeenten, zijn afgelopen donderdag ‘vertrouwelijk’ geïnformeerd.

Nederlandse energiebedrijven werden in 2006 bij wet verplicht om hun netwerkbedrijven af te stoten. Hierdoor kon de concurrentie tussen de energiebedrijven worden vergroot, zonder de leveringszekerheid in gevaar te brengen. De netwerken bleven in handen van lokale overheden.

De productiebedrijven van Nuon en Essent werden na deze ontkoppeling voor veel geld naar het buitenland verkocht. Opmerkelijk is daarbij dat de nieuwe eigenaren, respectievelijk Vattenfall in Zweden en RWE in Duitsland, zelf nog wel over hun netwerken beslissen.

Europese regelgeving schrijft namelijk slechts voor dat de netwerken juridisch op afstand moeten worden gezet, maar wel deel uit mogen blijven maken van het moederbedrijf.

Eneco en Delta hebben zich steeds verzet tegen de drastische manier waarop de wet in Nederland is uitgevoerd. Fysieke afsplitsing van de netwerken verkleint de financiële basis van de bedrijven en tast de kredietwaardigheid ernstig aan. Het zou een banenverlies kunnen betekenen voor zo’n 1800 werknemers in totaal.

Delta topman Aernoud Kamerbeek maakt er geen geheim van dat de splitsing het einde betekent van Delta als zelfstandig bedrijf. Een extra complicerende factor voor Delta is de kerncentrale in Borssele. Die zou bij verkoop deel uit moeten maken van de boedel, maar mag tegelijkertijd niet in buitenlandse handen vallen, zo heeft de politiek bepaald.

Overigens is de politiek nog niet uitgepraat over de splitsing. Uiterlijk begin december buigt de Eerste Kamer zich over de wet Stroom, de nieuwe gas- en elektriciteitswet. De omstreden splitsing wordt daarin definitief verankerd. Onder aanvoering van de SP dreigt een meerderheid in de senaat tegen te stemmen als de verplichte splitsing niet ongedaan wordt gemaakt.