Gaat notabelen-denktank Nederland verder vlottrekken?

Zo’n 80 Nederlandse kopstukken uit bedrijfsleven, cultuur, wetenschap en sport gaan proberen Nederland beter klaar te stomen voor de de toekomst. Daarvoor hebben ze afgelopen weekend het ‘platform’ NL2025 opgericht. Tot de initiatiefnemers behoren onder meer Frans van Houten (de bestuursvoorzitter van Philips), voormalig topschaatser Erben Wennemars en kunstenaar Daan Roosegaarde.

De slogan van het nieuwe platform past naadloos bij de kabinetsvisie van de participatiemaatschappij: „Samen maken we Nederland.” Op de website van de denktank staat een overzicht van thema’s waarmee NL2025 zich de komende tijd zal bezig houden. Vooral beter onderwijs, gezond leven en duurzaamheid staan hoog op de agenda.

Het uiteindelijke doel is net zo breed als ambitieus: „Dat we prettiger met elkaar samenleven en dat onze welvaart stijgt. Dat andere landen een voorbeeld nemen aan ons onderwijs, onze gezondheidszorg, onze duurzame samenleving, onze vitaliteit en ons innovatief banenscheppende ondernemerschap. Dat we slimmer omgaan met wat schaars is. En dat we bij dat alles iedereen aan boord houden. Dit is nodig. Want ons land biedt veel kansen, kansen voor volgende generaties en voor hen moeten wij het fundament leggen.”

Om de eerste stappen te zetten, ondersteunt het platform een groot onderwijscongres, en steunt het ook het  Oranje Handelsmissie Fonds. Dat is in het leven geroepen, om ondernemers te stimuleren om meer zaken te doen over de grens.

Er is (ook typisch Nederlands) meteen al de nodige kritiek op NL2025. Vooral het feit dat het een club van notabelen is, wekt argwaan. De Rotterdamse hoogleraar transitiestudies Jan Rotmans reageerde op Twitter behoorlijk kritisch: „Een maatschappelijke beweging ontstaat van onderaf, niet van bovenaf.” En: „Er is meer behoefte aan een doetank dan een denktank.”