Hoe gaat het met de startende ondernemers in Nederland?

Hoe gaat het met Nederlandse startende ondernemers in vergelijking met collega’s uit andere landen? Vijf trends in graphics.

Foto ANP/Koen Suyk

Eigen baas zijn, zou jij dat ook wel willen? Ondernemerschap wordt door de meeste Nederlanders (79 procent) gezien als een goede stap voor je carrière. Hoe zit het eigenlijk met de startende ondernemers in Nederland? De trends in negen graphics, op basis van de recent verschenen Global Entrepreneurship Monitor, van onderzoeksbureau Panteia.

Kleine toename

Het aantal startende ondernemers neemt een klein beetje toe in Nederland. Met starters worden ondernemingen bedoeld die minder dan drieënhalf jaar bestaan.

Vergeleken met andere EU-landen doen we het qua percentage starters goed. Nederland staat zesde op de lijst van het afgelopen jaar. Dat is twee plekken omhoog ten opzichte van het jaar daarvoor.

Om landen beter tegen elkaar af te zetten, kijkt het onderzoek ook naar welke economieën op elkaar lijken. Nederland is volgens de onderzoekers een economie die gedreven wordt door innovatie. Dat betekent dat de dienstensector zich sterk uitbreidt en de industriële sector zich onder andere kenmerkt door veel aandacht voor onderzoek en ontwikkeling.

Wereldwijd waren afgelopen jaar 29 economieën vergelijkbaar met die in Nederland. Ook op die ranglijst scoren we hoog wat betreft het aantal starters. Wel is Nederland iets gezakt ten opzichte van het jaar ervoor.

Waarom beginnen we een bedrijf?

Nederlanders zien goede kansen voor het starten van een onderneming. De Nederlandse score ligt flink boven het gemiddelde van alle EU-landen en eindigt op de ranglijst als vierde.

Maar Nederlanders beginnen ook vaak voor zichzelf uit noodzaak, omdat ze geen betere mogelijkheid zien om werk te krijgen. Zelfs steeds vaker, want ten opzichte van vorig jaar is dit percentage verdubbeld.

Goede kansen zien is bij Nederlanders minder vaak de reden voor het starten van een onderneming, ten opzichte van voorgaande jaren.

Maar onze score blijft goed als we kijken naar de gemiddelden van EU-landen en van de economieën die vergelijkbaar zijn met de Nederlandse.

Meer jongeren, weinig faalangst

Het percentage jongeren (18-24) dat ondernemer wordt, groeit flink. In deze leeftijdscategorie bevindt zich voor het eerst het hoogste percentage ondernemers.

En goed nieuws, wij Nederlanders hebben weinig faalangst bij het starten van een onderneming, vergeleken met onze collega’s uit de andere EU-landen:

    • Jolanda van de Beld