Even lachen naar het vogeltje

Zo’n 4.400 orthodoxe rabbijnen uit de hele wereld zijn sinds donderdag bijeen in New York voor het jaarlijkse congres van Chabad-Lubavitch-gezanten. Een deel van hen is te zien op deze groepsfoto, gemaakt voor het hoofdkwartier van de Chabad-Lubavitch-beweging in de New Yorkse wijk Brooklyn. Sinds de jaren vijftig groeide deze chassidische beweging onder leiding van Menachem Mendel Schneerson (1902-1994) uit van een kleine, lokale organisatie tot een stroming die er een wijdvertakt netwerk in tientallen landen op nahoudt. De gezanten (sjloechim) ondersteunen overal de joodse gemeenschap ter plaatse met religieus, sociaal en welzijnswerk. Ook in Nederland zijn Chabad-Lubavitch-rabbijnen actief.