Financieel nijpende situatie bij HET Symfonieorkest

HET Symfonieorkest uit Enschede moet vrezen voor zijn voortbestaan. De plannen om met geld van sponsors en mecenaat de bezuiniging van 37 procent op de rijkssubsidie goed te maken en zo zonder inkrimping van de bezetting een orkest met internationale ambitie te blijven, zijn totaal mislukt. Ook de plannen voor de volgende subsidieperiode zijn niet realistisch. Dat concludeert adviesbureau Berenschot in een analyse in opdracht van de provincie Overijssel, die vanaf 2013 zijn subsidie stopte en alleen nog een overbruggingsfinanciering verleende. De provincie dringt nu aan op een meer regionale focus. (NRC)