Nieuwe regeling schade en verlies

Kleinere musea kunnen straks makkelijker een tentoonstelling met bruiklenen organiseren. Minister Bussemaker (Cultuur) verandert daarvoor de regeling waarbij het Rijk bij schade of verlies garantstaat voor de verzekerde waarde van de bruiklenen. Er komt een maximumbedrag per tentoonstelling (75 miljoen euro), zodat meer musea gebruik kunnen maken van de regeling. Ook kunnen musea voortaan niet eerder dan één jaar voor aanvang van een tentoonstelling hun aanvraag indienen. (NRC)