Brieven

Dat wisten we toch al?

Een quote van Loek Hermans (4/11) als reactie op het harde oordeel van de Ondernemingskamer in de Meavita-zaak. Hermans zei „dat we nu weten waaraan een raad van commissarissen moet voldoen in deze tijd”. Heb je daar een rechterlijke uitspraak voor nodig?

Te veel hooi op zijn vork

Het verwondert mij hoe u een eenvoudige zaak ingewikkeld kunt maken (Berichtgeving Meavita, 4/11). Het zou mij ook niet verwonderen wanneer u ook weer eens om regelgeving gaat roepen.

Mag men van iemand als de heer Hermans niet verwachten dat hij niet meer hooi op zijn vork neemt dan hij aankan? President-commissaris bij Meavita was geen erebaantje en van de heer Hermans mocht worden verwacht dat hij de functie naar behoren zou vervullen.

Dat hij onvoldoende tijd en energie had, is zijn persoonlijke verantwoordelijkheid.

Het siert hem dat hij die verantwoordelijkheid nu heeft genomen door zijn positie in de Eerste Kamer op te geven.

Mr. J.H.J. Van Dijk

Ritueel slachten

Ook geen vissenmarteling

Na het hoofdcommentaar over ritueel slachten (3/11) zou ik ervoor willen pleiten ook het sportvissen te verbieden. Het is niet meer van deze tijd om voor je plezier vissen te martelen met een haak in hun lijf.

Hans Cohen

Correcties en aanvullingen

Fred Thompson

In Law & Order acteur en Politicus Fred Thompson overleden (2/11, p. 15) stond dat Thompson in 1994 als Republikein in de Senaat werd verkozen „waar hij zich onder meer bezig zou houden met de verhoren in het Watergateschandaal.” Dit is niet correct. Fred Thompson werd tijden zijn jonge jaren als advocaat in 1973 aangesteld als adviseur voor de Republikeinse senatoren die onderzoek deden naar het Watergate-schandaal. In 1994 werd hij zelf senator.

Balk

In Zilver, en dat op schoentjes (2/11, p. S4) staat dat een balk vijf centimeter breed is; dat is tien centimeter.