Oud-topman vastgoedbank doet aangifte tegen SNS

Buck Groenhof, de ex-topman van de vastgoedtak van SNS die wordt vervolgd voor omkoping, deed aangifte tegen zijn voormalige werkgever.

Foto Lars van den Brink
Foto Lars van den Brink

Oud-directeur Buck Groenhof van de vastgoedbank van SNS Reaal heeft aangifte gedaan tegen zijn voormalig opdrachtgever. De bank en verzekeraar zou zich schuldig hebben gemaakt aan onder meer oplichting en valsheid in geschrifte.

SNS Reaal zou volgens Groenhof en zijn advocaten de afgelopen jaren voor de rechter meerdere keren een onderdeel van Groenhofs vaststellingsovereenkomst hebben weggelaten. In de overeenkomst is de afkoopsom van 750.000 euro vastgelegd die de oud-directeur bij zijn vertrek bij de vastgoedbank eind 2012 meekreeg.

Juist in het onderdeel dat de bank zou hebben weggelaten, staat dat ze de afkoopsom in het geval van fraude niet meer kan terugclaimen als die fraude niet binnen een half jaar bij de rechter aanhangig wordt gemaakt. De kortgedingrechter oordeelde in juli 2014 dat dit niet was gebeurd, waardoor de claim van de bank op Groenhof kwam te vervallen.

SNS Reaal zou dit in een nieuwe, recente procedure hebben proberen te herstellen, door de rechter voor te houden dat ze de fraude wel degelijk binnen een half jaar aanhangig had gemaakt. Ze zou zich in de strafzaak hebben gevoegd als benadeelde partij. Navraag van Groenhofs advocaten leerde dat dit niet het geval was, waarmee de bank de rechtbank onjuist zou hebben geïnformeerd. Hierop deed Groenhof aangifte van valsheid in geschrifte en oplichting van de rechtbank.

Een woordvoerder van SNS Reaal Holding (SRH) zei vrijdagavond „niet met de aangifte bekend te zijn” en kon er dus nog niet op reageren.


Groenhof is sinds begin 2013 verdachte in een strafzaak die draait om vergoedingen die hij en een aantal managers met elkaar verrekenden, zonder dat hun werkgever hiervan op de hoogte was. Groenhof zou ruim een miljoen euro aan vergoedingen hebben ontvangen. Deze week werd bekend dat het OM hem vervolgt voor valsheid in geschrifte, witwassen, oplichting en niet-ambtelijke omkoping in georganiseerd verband.

De civiele procedure van SNS Reaal tegen Groenhof draait om de schade die hij de bank zou hebben berokkend, waaronder de vergoedingen die onderling zijn verrekend, een onderzoek van ruim een miljoen euro dat de bank daarnaar liet uitvoeren en de terugbetaling van de afkoopsom die hij ontving. De bank heeft voor ruim 10 miljoen euro beslag laten leggen op al zijn bezittingen.

In de aangifte van Groenhof staat ook dat de bank niet zou hebben voldaan aan een informatieverzoek van het OM over door klanten gepleegde fraude bij 14 door de bank gefinancierde vastgoedprojecten.