Niet lood maar kwik vergiftigde Gekke Hoedenmaker in ‘Alice’

Op De Kleine Wetenschap stond een artikel over een tentoonstelling over gifstoffen (‘Jonge detective lost gifmoord op’, 31 oktober). Daarin vertelt de heer Steenbergen dat het gedrag van de Gekke Hoedenmaker uit Alice in Wonderland te wijten was aan een loodvergiftiging. Mijns inziens is dit niet correct. De ‘mad hatters disease’ werd in de achttiende en negentiende eeuw veroorzaakt door het gebruik van kwikverbindingen in de fabricage van vilthoeden en is te wijten aan de neurotoxische eigenschappen van deze stoffen. De vergelijking met het gebruik van loodwit in verf door schilders gaat dan ook mank. Overigens is dit laatste al sinds 1934 in Nederland verboden.

    • Job van Zorge