Fout in illustratie dobbelsteen in wiskunderaadsel met ogen

Is de ‘uitgeklapte’ dobbelsteen op de laatste pagina van het katern Wetenschap (De Kleine Wetenschap, 24 oktober) correct weergegeven? Mij is indertijd geleerd, dat de som van de ogen op tegenover elkaar liggende vlakken altijd zeven moet zijn en volgens mij klopt de afbeelding niet op dat punt. Als ik het bouwplaatje in gedachten construeer, komt de 4 immers tegenover de 2, terwijl de 5 de 3 als tegenvoeter krijgt.

Heb ik dat juist gezien?

Naschrift.

U zag het juist, net als enkele andere briefschrijvers, van wie er een zich afvroeg of „de dobbelsteen die afgebeeld is met opzet zo gemaakt is dat de truc daar niet voor werkt”. Niet dus. Zelfs in het stukje ernaast stond dat de som van de ogen op tegenover elkaar liggende vlakken altijd zeven moet zijn. Sterker, de oplossing van het raadsel dat in dat stukje werd gegeven, hing ervan af. De illustratie klopte gewoon niet. Onze excuses voor deze fout.

    • Gerard Terwiel