Christelijke partijen eisen meer belastingvoordeel eenverdieners

De SGP is ontevreden met het extra geld van het kabinet voor gezinnen met één kostwinner.

De christelijke partijen voeren de druk op het kabinet op in de onderhandelingen over de lastenverlichting van 5 miljard euro voor volgend jaar. De SGP zal maandag een amendement indienen waarin de partij vraagt om 300 miljoen euro aan belastingvoordeel te verschuiven van tweeverdieners naar gezinnen met één kostwinner. Dat zegt SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf in reactie op de brief die staatssecretaris Wiebes (Financiën, VVD) vrijdagavond naar de Tweede Kamer stuurde. Daarin blijft de staatssecretaris vasthouden aan de maandag al geopperde opening om een bedrag van 100 miljoen vrij te maken – uit het verhogen van belasting op gas – voor gezinnen met kinderen.

Het kabinet heeft voor zijn belastingplan de steun nodig van zeker drie oppositiepartijen om de lastenverlichting van 5 miljard door de senaat te loodsen. Daar heeft de coalitie van VVD en PvdA sinds de Statenverkiezingen geen meerderheid meer.

In zijn brief aan de Kamer geeft Wiebes meer details over zijn handreiking. Hij zou de belasting op gas met 5 cent per kubieke meter willen verhogen (en tegelijk die op elektriciteit verlagen). Dat levert 231 miljoen euro op. Ruim de helft gaat via een korting op de premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds naar bedrijven. En 104 miljoen euro is beschikbaar voor gezinnen, waarbij vooral gezinnen met eenverdieners kunnen profiteren.

Een klein bedrag (4 miljoen) komt vrij voor alleenstaande ouders of alleenverdieners met een gehandicapt kind dat thuis woont: 540 euro per gezin. Voor de overige 100 miljoen ziet Wiebes twee mogelijkheden: verhoging van de generieke kinderbijslag met 24 tot 34 euro per kind per jaar, of verhoging van het kindgebonden budget (met 40 tot 65 euro per kind) voor gezinnen met de laagste inkomens.

SGP’er Dijkgraaf is niet tevreden. De 100 miljoen „zet geen zoden aan de dijk voor gezinnen met alleenverdieners”, waarvoor de SGP traditioneel opkomt. In zijn amendement wil Dijkgraaf op een andere manier 300 miljoen voor hen vrijmaken: door de inkomensafhankelijke combinatiekorting (waar alleen tweeverdieners van profiteren) te verlagen en de overdraagbare algemene heffingskorting te verhogen – ten behoeve van vooral eenverdieners. Dinsdag en woensdag debatteert de Kamer over het belastingplan, donderdag is de stemming.

Correcties en aanvullingen

Eerste Kamer

In Christelijke partijen eisen meer belastingvoordeel eenverdieners (7/11, p. 2) staat dat de coalitie van VVD en PvdA sinds de Statenverkiezingen geen meerderheid meer heeft in de Eerste Kamer. Dat was in de vorige samenstelling van de senaat ook al zo. Sinds de laatste Statenverkiezingen komt het kabinet Rutte II er nog meer zetels te kort: zeventien.

    • Philip de Witt Wijnen