Die tunnel kost meer dan hij oplevert

Illustraties Cyprian Koscielniak

Met de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen blijft het kabinet achter in de vorige eeuw. De eeuw van stijgend autogebruik en betrouwbare autofabrikanten. Sinds 2005 is er echter een trend van dalend autogebruik.

Dit kabinet zou deze trend moeten stimuleren. Uit onderzoek blijkt dat de Blankenburgtunnel alleen zinvol is bij extreme groei van de economie en autoverkeer. Duidelijk is dat die groei niet komt. De Blankenburgtunnel veroorzaakt meer problemen dan hij oplost. De weg vernietigt kwetsbare natuur, gezonde lucht en waardevolle rust.

Logisch dat het verzet tegen de tunnel groot is. In een paar dagen zijn ruim duizend bezwaren ingediend. Mensen willen geen snelweg in hun laatste stukje groen, maar het eeuwenoude landschap behouden, net als de zeldzame weidevogels en prachtige natuur zoals de rietputten. Zij willen met hun kind kunnen wandelen, of kikkervisjes kunnen vangen.

Als het kabinet de werkelijkheid negeert en een parlementaire enquête riskeert, verzoeken wij het kabinet om de omwonenden, de natuur, het landschap, de recreatie en de leefbaarheid te sparen en de tunnel te verlengen.

Het kabinet moet niet negeren, maar regeren. Vooruitzien en inspelen op trends. Niet spenderen, maar investeren. Niet spenderen aan onnodig asfalt, maar investeren in wandel- en fietspaden, elektrische auto’s en openbaar vervoer. In innovatie, natuur en goede zorg.

Tweede Kamerlid GroenLinks

Berend Potjer Statenlid GroenLinks Zuid-Holland

Maurice van Beers Voorzitter GroenLinks Vlaardingen

    • Liesbeth van Tongeren
    • Berend Potjer
    • Maurice van Beers