Dat gehoest en gekuch tijdens de…

Dat gehoest en gekuch tijdens de voorstelling

Het Cultuurkatern (2/11) bevat Merlijn Kerkhofs recensie van het soloconcert van de pianist Krystian Zimerman in het Concertgebouw.

Het publiek heeft er uit volle borst dwars doorheen zitten hoesten. Niet lang geleden heeft de pianist Alfred Brendel om deze reden afscheid genomen. [Red.: Tijdens een recital ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag in het Concertgebouw op 26 maart 2006 sprak Brendel het publiek toe: „If you don’t stop coughing, I will stop!”, aldus Trouw (28/3/2006).]

De hoesters zijn mensen die hun avonden doorbrengen voor de televisie. Zij zijn eraan gewend dat hun gedrag thuis geen invloed heeft op wat er op de televisie te zien is. Hun attitude van volledige vrijheid is hun zo eigen geworden dat zij die in de concertzaal niet afleggen.

Het zomaar wat voor zich uit hoesten zal blijven. Degenen die hun avonden voor de televisie doorbrengen, lezen geen recensies, laat staan mijn uitleg van hun gedrag.

Gezond eten

Gezondheidsraad gaat niet over Moeder Aarde

Minder vlees, meer planten. Minder suiker, meer volkoren. Nederland moet mediterraner gaan eten, aldus de Gezondheidsraad. Pagina’s achtereen komt het rapport van de Gezondheidsraad met uitkomsten van onderzoek die leiden tot goed navolgbare afwegingen. Alcohol? Liever niet. Thee of koffie? Eerder thee en als koffie, dan bereid met een filter. Weg met suikerhoudende dranken en graag wat meer groente en fruit. Fijn, dank.

Op pagina 78 van het rapport stuiten we echter op een vreemde mededeling. De Gezondheidsraad, zo staat daar, bekommert zich ook om het welzijn van de aarde.

Huh? Daar hebben we GroenLinks toch voor? En Greenpeace? En meer instanties die niet ophouden de ondergang van de aarde te prediken als we niet snel onze leefwijze aanpassen en minder consumeren? De raad wil komen tot „een voedingspatroon dat ecologisch minder belastend is.” En dus kunnen we wel toe met één keer vis per week. Bij voorkeur gekweekte. Minder vlees eten is ook twee keer goed. Omdat te veel niet gezond is en vanwege de „ecologische belasting”.

Misschien ben ik nog onvoldoende door de groene godsdienst betoverd, maar ik vind het vreemd dat een wetenschappelijke instelling die over onze gezondheid waakt, zozeer in de ban is van Moeder Aarde. Vertel gewoon hoeveel vis we wekelijks kunnen eten, in naam van onze gezondheid. Met groene geloofsartikelen worden we elders al voldoende bekogeld – helaas een ernstige aanslag op de geestelijke volksgezondheid.

Henk Steenhuis Amsterdam

Relativiteitstheorie

Aanvaard omdat hij werkt

NRC heeft een pagina verknoeid met de ‘wetenschap’ van Henk Dorrestijn, die de relativiteitstheorie in twijfel trekt (2/11). Volstrekt logisch dat hij bij geen enkele wiskundige of natuurkundige gehoor vindt. Zonder gebruik van de relativiteitstheorie zou het gps-systeem niet werken en zouden ontelbare astronomische ontdekkingen niet zijn gedaan. Dat Dorrestijn „beklemmende gedachten” heeft bij sommige consequenties van de theorie, zegt niets over de geldigheid van de theorie zelf. Dat de relativiteitstheorie het voorstellingsvermogen te boven gaat, is een gevolg van het feit dat we geen zintuiglijke ervaring hebben met de snelheden waarvan sprake is. Hetzelfde geldt sterker voor de kwantummechanica. Natuurkundigen begrijpen de relativiteitstheorie, maar er is niemand die het wezen van de kwantummechanica begrijpt. Toch wordt die aanvaard, eenvoudig omdat hij werkt. Er zijn veel voorspellingen mee gedaan die experimenteel zijn bevestigd.

Marcel Ehrlich Voorschoten