Nolde’s ansichtkaartenNederlandse muziek Architect P.J.H. CuypersDe Chinese Muur, toen en nu

Uit protest tegen de mondiale culturele eenvormigheid lees dit verrukkelijke dikke boek over wat Engeland Engels maakt, omschreven als ‘a counterblast against loss and uniformity’. Het is alfabetisch ingedeeld en bevat prikkelende lemma’s: van ‘Gin’, ‘White horses’ tot ‘Quomps’.