Duits akkoord over versnelde procedure

De Duitse regeringspartijen hebben gisteren overeenstemming bereikt over een versnelde asielprocedure. Bondskanselier Angela Merkel (CDU) had eerder aangegeven geen transitzones te willen. Aan de grens zouden migranten dan horen of ze door mochten reizen of niet. Wegens de grote aantallen zouden vluchtelingen aan de grens vastgehouden moeten worden, SPD en CDU wilden dat niet. Nu komen er opvangcentra waar migranten die uit landen komen die Duitsland als veilig beschouwt, voornamelijk uit de Balkan, binnen twee weken horen of ze door mogen reizen of niet. Er worden drie tot vijf van zulke centra’s opgezet, de eerste twee in de Duitse deelstaat Beieren. (AP)