‘Gemeente neemt de Kunstraad niet serieus’

Wat beweegt de Rotterdammers, wat is het gesprek van de dag? Elke week legt NRC betrokken stadsbewoners een actuele stelling voor. Reacties en ook nieuwe stellingen zijn welkom via rotterdam@nrc.nl

De gemeente Rotterdam investeert op het gebied van kunst en cultuur te veel in stenen en te weinig in inhoud. Die kritiek uitte Inez Boogaarts woensdag bij haar afscheid als directeur van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC). Ze voelde zich naar eigen zeggen vaak niet serieus genomen.

Hajo Doorn, Worm (instituut voor Avantgardistische Recreatie): „De RRKC adviseert het college van b & w, dat beslist of ze de adviezen overneemt. Dit laatste is een aantal keer niet gebeurd omdat het advies politiek niet goed uitkwam. Dan kun je je niet serieus genomen voelen maar zo is het spel nu eenmaal. Dat het niet zo botert tussen de RRKC en de gemeente is het gevolg van een opeenstapeling van kleine irritaties en verzuurde relaties in de afgelopen tien, vijftien jaar. De meeste betrokkenen zijn vertrokken maar desondanks heerst er nog altijd een cultuur van wantrouwen. Dat is de schuld van zowel de RRKC als de gemeenteraad, het college van b & w en de ambtenaren.”

Ove Lucas, directeur CBK Rotterdam (Centrum Beeldende Kunst): „Dat de gemeente adviezen van de Kunstraad naast zich neerlegt, moge duidelijk zijn. Dat is echter niet hetzelfde als het niet serieus nemen van de Kunstraad. Wij zien net als Inez Boogaarts dat de focus in Rotterdam de laatste tijd vooral op jubellijstjes ligt en zijn het met haar eens dat het accent wel wat meer op visie, inhoud en lange termijn mag komen te liggen.

Querien Velter, raadslid oppositiepartij SP (woordvoerder Bouwen, Wonen en Buitenruimte): „Ik kan me vinden in de kritiek van de RRKC. Als zij vraagtekens plaatsen bij de financiële haalbaarheid van een project maar de gemeenteraad het advies voor meer onderzoek wegwuift dan lijkt het alsof die raad alleen wil horen wat in zijn straatje past en wat in lijn is met het college van b&w. Ik vind dat storend en zorgelijk en vraag me af hoe het nu verder moet. Vooral omdat het nieuwe cultuurplan voor de periode 2016-2019 moet worden opgesteld.”

Aad Krol, vormgevingsgalerie Vivid: „De belangrijkste taak van de RRKC is het uitzetten van de grote lijnen op het gebied van kunst en cultuur. Dat is de afgelopen twintig jaar ook gebeurd. Wat betreft de adviezen: de gemeente heeft ze volgens mij altijd redelijk opgevolgd. Inez Boogaarts heeft 3,5 jaar hard gewerkt maar moest eerst de boel reorganiseren bij de RRKC. Pas daarna kon ze lijnen gaan uitzetten voor de lange termijn. Daar had de gemeenteraad geen oren naar. Dan is het begrijpelijk dat je je niet serieus genomen voelt.”

Pex Langenberg, wethouder Mobiliteit, Duurzaamheid & Cultuur (D66): „Een stad als Rotterdam dient te beschikken over een adviesraad voor kunst en cultuur die ongebonden advies geeft aan het college van b&w maar met sensitiviteit voor de sociale, economische en bestuurlijke dynamiek van de stad. Dat staat voor ons buiten kijf. Bovendien kan de RRKC ongevraagd advies geven. Ook dit waardeert het gemeentebestuur zeer. Met name bij het nieuwe Cultuurplan [gisteren behandeld in de gemeenteraad, red] speelt de RRKC een belangrijke rol. De uitgangspunten van dit Cultuurplan zijn gezamenlijk opgesteld door gemeente, RRKC en de culturele instellingen. Ook bij andere onderwerpen en thema’s hechten wij, het college, aan de adviezen die de RRKC ons geeft.”

    • Caspar Naber