ExxonMobil gedaagd om verzwijgen CO2-probleem

Oliemaatschappij zou jarenlang alarmerende informatie hebben achtergehouden.

Oliemaatschappij ExxonMobil is door de staat New York gedagvaard vanwege het mogelijk achterhouden van alarmerende informatie over klimaatverandering en het financieren van onderzoek dat het werk van klimaatactivisten moet onderdrukken. Foto EPA

De staat New York is een onderzoek gestart naar oliemaatschappij ExxonMobil. Het concern wordt ervan verdacht jarenlang bewust misleidende informatie over de klimaatverandering te hebben verspreid, zo schrijft The New York Times op basis van “bronnen dichtbij het onderzoek”.

De oliemaatschappij zou onder meer alarmerende informatie over CO2-uitstoot hebben achtergehouden. Ook bekijkt het gerecht of het onderzoek hebben gefinancierd dat ten doel had claims over klimaatverandering onderuit te halen.

De misleiding van investeerders en samenleving in het algemeen zou teruggaan tot de eind jaren 70, maar de Amerikaanse justitie focust zich voornamelijk op de recente jaren. Daarvoor zijn onder meer rekeningen, e-mails en andere documenten opgevraagd door de New Yorkse procureur-generaal Eric T. Schneiderman.

Nadelig voor bedrijf

ExxonMobil zou een groot belang hebben gehad bij het achterhouden van alarmerende informatie. Al in 1982 waarschuwden wetenschappers van Exxons afdeling Research & Engineering volgens de website Inside Climate News (ICN) voor de gevolgen van klimaatverandering voor de bedrijfsvoering van het olieconcern. Het bestrijden ervan zou namelijk leiden tot “grote reducties van het gebruik van fossiele brandstoffen”.

Het bedrijf zelf ontkent tegenover de New York Times dat het de onderzoeken naar klimaatverandering heeft genegeerd en beraadt op een reactie op de dagvaarding. Het gerechtelijk onderzoek zou volgens betrokkenen ook gevolgen kunnen hebben voor andere oliemaatschappijen, hoewel er officieel nog geen andere aanklacht ligt.