Wereldwijd bezorgdheid over klimaat: ruim driekwart bevolking wil aanpak broeikasgas

Wereldwijd wordt klimaatverandering als serieus probleem gezien. Meer dan driekwart van de bevolking in veertig onderzochte landen vindt dat hun regering de uitstoot van broeikasgassen moet aanpakken. Uit een opiniepeiling van het Amerikaanse Pew Research Center blijkt echter ook dat de regionale verschillen groot zijn.

Amerikanen en Chinezen, gezamenlijk verantwoordelijk voor circa 40 procent van de broeikasgassen, maken zich veel minder zorgen dan mensen in Latijns-Amerika en Afrika. Toch is ook in de VS en China een meerderheid voor het nemen van maatregelen om klimaatverandering terug te dringen.

De meeste mensen beseffen dat klimaatbeleid gevolgen heeft voor hun leefstijl. In de onderzochte landen verwacht slechts 22 procent dat technologische middelen volstaan. Ook vindt men dat geïndustrialiseerde landen grotere verantwoordelijkheid hebben bij de oplossing dan ontwikkelingslanden.

Terwijl regeringschefs zich opmaken voor de klimaattop in Parijs, waar in december afspraken moeten worden gemaakt over broeikasgasreductie vanaf 2020, denkt een meerderheid van de geënquêteerden dat opwarming van de aarde nu al schade veroorzaakt, of dat heel binnenkort zal doen. Droogte en watertekort worden gezien als het grootste probleem, vooral op het zuidelijk halfrond, maar ook in de VS – waar Californië al jaren te maken heeft met extreme droogte.

In Azië is er vooral vrees voor extreem weer, zoals overstromingen en zware stormen. In het Midden-Oosten bestaat vrees voor lange periodes van extreme hitte. Zeespiegelstijging wordt alleen in de VS en Europa als serieuze dreiging gezien.