Commissie: al 70 meldingen over mishandeling jeugdzorg

Voorzitter Micha de Winter spreekt over een structurele vorm van misstanden.

De commissie-De Winter die onderzoek doet naar kindermishandeling in jeugdinstellingen heeft al zeventig meldingen binnen gekregen. Er lijkt sprake te zijn geweest van structurele mishandeling in de jeugdzorg, zegt Micha de Winter, voorzitter van de donderdag officieel geïnstalleerde commissie, tegen RTV Utrecht.

Het aantal meldingen is opvallend, want er is nog geen officieel meldpunt geopend. De commissie-De Winter doet sinds september vooronderzoek om na te gaan of er een wetenschappelijke basis is voor een groot vervolgonderzoek. Ze richt zich op misstanden in de periode tussen 1945 en nu.

Om na te gaan of er voldoende materiaal over het onderwerp beschikbaar is, worden onder meer de archieven van jeugdinstellingen nagelopen. Ook vinden gesprekken plaats met medewerkers van jeugdzorg en vroegere slachtoffers.

Verschillende vormen van mishandeling

De Winter stelt dat het bij tot nu toe bekende gevallen vaak gaat om een combinatie van verschillende vormen van mishandeling:

“Vernedering, verwaarlozing, maar ook lichamelijk geweld, de trap af gooien, opsluiten en slaan. Eigenlijk komt het heel vaak samen voor. Het is bijna nooit zo dat bijvoorbeeld seksueel geweld alleen voorkomt.”

Officieel meldpunt

De Winter verwacht dat er pas een officieel meldpunt komt op het moment dat er groot vervolgonderzoek wordt gestart naar mishandeling in jeugdinstellingen. “Het is het waard. De verhalen verdienen erkenning. Veel mensen beginnen nu pas te beseffen dat bijvoorbeeld hun seksuele problemen of gedragsproblemen veroorzaakt zijn door wat er in instellingen is misgegaan.”

Fred Teeven

De commissie-De Winter is ingesteld nadat Tweede Kamerlid Fred Teeven in zijn rol als staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in contact kwam met slachtoffers van misbruik in jeugdzorg. In gesprekken gaven zij aan vooral op zoek te zijn erkenning door de overheid voor wat hen tijdens kinderjaren is aangedaan.

    • Jorg Leijten