Meer kans musea op verzekering

Kleinere musea kunnen straks makkelijker een tentoonstelling met bruiklenen organiseren. Minister Bussemaker (Cultuur) verandert daarvoor de regeling waarbij het Rijk garantstaat voor de verzekerde waarde van bruiklenen. Er komt een maximumbedrag per tentoonstelling (75 miljoen euro), zodat meer musea gebruik kunnen maken van de regeling. Ook kunnen musea straks pas één jaar voor de tentoonstelling hun aanvraag indienen. (NRC)