Rechter: ziekenhuistarieven mogen geheim blijven

De tarieven die ziekenhuizen en zorgverzekeraars met elkaar afspreken mogen geheim blijven. De rechter vindt dat er geen zwaarwegend maatschappelijk belang bestaat om de afgesproken tarieven te openbaren. Stichting Open State, een organisatie die strijdt voor openbare overheidsdata, had met een beroep op de Wet openbaarheid bestuur deze gegevens opgevraagd bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Volgens de rechter zijn de data vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Open State kondigt hoger beroep aan bij de Raad van State. (NRC)