Leefbaar laat kritiek op depot Boijmans varen

Het nieuwe, open depot voor Boijmans in het Museumpark gaat waarschijnlijk door. Ook Leefbaar Rotterdam is om.

Landschapsarchitecten deden deze week een laatste poging om de bouw van een depotgebouw voor Museum Boijmans Van Beuningen in het Rotterdamse Museumpark tegen te houden. In een open brief aan het gemeentebestuur waarschuwden 37 ondertekenaars voor aantasting van het park.

De oproep kwam bovenop de stapel met bezwaren van anderen: omwonenden, liefhebbers van het park en naburige musea. Geen ervan kon de verantwoordelijke wethouder, Adriaan Visser (D66), ervan overtuigen het bouwplan te laten varen. Ook twee adviezen van de Rotterdamse kunstraad, die de plannen financieel riskant vond en inhoudelijk niet goed doordacht, brachten hem niet op andere gedachten. De kunstraad werd slechts gezien als feestverstoorder, zei de opgestapte directeur van deze raad dinsdag in haar afscheidsspeech.

Vandaag wordt in de gemeenteraad gestemd over het bestemmingsplan van het depot. Als de raad instemt, kan het college door met het bouwproject. De hoop van tegenstanders van het zogenoemde Collectiegebouw richtte zich lange tijd op Leefbaar Rotterdam, met 14 zetels de grootste fractie. Die partij uitte regelmatig twijfels over „nut en noodzaak” van het gebouw waar de gemeente 52 miljoen euro (of volgens de tegenstanders: 82,5 miljoen) in wil investeren. Maar de afgelopen week liet Leefbaar weten voor te zullen stemmen als Visser kan garanderen dat de financiële risico’s voor de gemeente tot een minimum worden beperkt.

De partij lijkt grotendeels gerustgesteld nu de gemeente geen eigenaar wordt van het gebouw, maar huurder. Toch kleven er volgens de Stichting Vrienden van het Park, waarin critici van het bouwproject zich hebben verenigd, nog steeds risico’s aan de financiële constructie. Voor Leefbaar is dat geen reden om uitstel te vragen. De partij zal wel moties indienen die de risico’s moeten afdekken. Als de wethouder daarmee instemt, is de steun van Leefbaar zeker.

Met deze 14 zetels erbij is een meerderheid in de raad voor het Collectiegebouw. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie/SGP (samen 13 van de 45 zetels) waren al voor. Echte tegenstanders zijn alleen SP en Partij voor de Dieren (samen 6 zetels). PvdA (8 zetels), GroenLinks (2) en Nida (2) twijfelen.

De PvdA wil dat het college tegemoetkomt aan de bezwaren van het Erasmus MC, dat naast de bouwlocatie ligt. Het ziekenhuis wil dat het 40 meter hoge, spiegelende gebouw 20 meter verder van het ziekenhuis af wordt gebouwd, meer in de richting van Boijmans, zodat de psychiatrische kinderkliniek er geen last van krijgt.

Volgens het college is het onmogelijk om de bouwplannen nog vergaand aan te passen. Het gebouw kan hooguit drie meter opschuiven en de gevel kan minder spiegelend worden gemaakt. Ook kunnen er bomen voor worden geplant.

Het is mogelijk dat de PvdA vandaag tegenstemt, maar dat zal de komst het Collectiegebouw niet tegenhouden. Vertraging ligt wel op de loer: als het Erasmus MC naar de Raad van State stapt, kan dat leiden tot een uitstel van 1,5 tot 2 jaar.