Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Kamer wil uitleg

Minister Dijsselbloem moet Kamer uitleg geven over meeschrijven ING aan wet. Maar ook Kamerleden laten zich soms dicteren.

Illustratie Rhonald Blommestijn
Illustratie Rhonald Blommestijn

Wie schrijft hier nu de wetten, politici of bankiers? Dat was, in varianten, de veelgestelde vraag gisteren op het Binnenhof na publicatie in deze krant dat ING vorig jaar delen van een fiscale wet dicteerde waardoor bepaalde obligatieleningen fiscaal aftrekbaar waren.

De Tweede Kamer is in meerderheid verbolgen over deze gang van zaken rond deze ‘coco’s’. Op initiatief van GroenLinks moet minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën, PvdA) vandaag uitleg geven over de „dubieuze constructie met ING”. Aldus SP-Kamerlid Arnold Merkies, die al de vertrouwensvraag wilde stellen. Om die reden is Kamer bereid zo snel mogelijk verder te debatteren, als de kabinetsbrief ontoereikend is.

ING-topman Ralph Hamers zei gisteren de ophef niet te begrijpen. Het is heel normaal om „mee te denken”.

Eufemistisch uitgedrukt vindt er altijd wel ‘consultatie in de sector’ plaats, of dat nu om banken gaat of milieuorganisaties. Dat is zelfs „belangrijk”, zegt VVD-Kamerlid Aukje de Vries. „Een wet moet werkbaar zijn en doen waar ze voor bedoeld is.” Ook Wouter Koolmees van D66 vindt het „juist heel goed” dat marktpartijen op hun deskundigheid worden geraadpleegd. Maar het moet wel transparant zijn. „Je moet achteraf kunnen vaststellen wie wat inbracht en wat de minister daarmee heeft gedaan.”

Jan Schinkelshoek, lobbyist en oud-Kamerlid (CDA), was lid van de commissie-De Wit, die na de kredietcrisis het financiële stelsel onderzocht. Die ontdekte dat grote passages in de toelichting van de wet over verpakken van kredieten letterlijk ontleend waren aan een brief van de Nederlandse Vereniging van Banken. Maar ook volgens Schinkelshoek moet dat transparant zijn. „En dat is men nu niet. Vandaar ook dat de commissie adviseerde om bij wetsvoorstellen voortaan de lobbyactiviteiten te vermelden.” De PvdA heeft hierover een wetsvoorstel in de maak.

Ook Kamerleden zelf maken gebruik van kennis van ‘marktpartijen’ – niemand die dat ontkent. Een adviseur uit de energiewereld vertelde onlangs dat hij achter het toetsenbord van een Kamerlid mocht kruipen om de vragen aan de minister te formuleren. „Ik krijg geregeld kant-en-klare moties en amendementen aangeboden”, zegt PvdA’er Henk Nijboer. „Dat is als goed bedoeld advies niet per se verkeerd. Maar als ik het al ergens volkomen mee eens ben wil ik wel mijn eigen woorden blijven kiezen. Een politicus is altijd zijn eigen penvoerder.”