Crisis bij Nederlandse Munt, topman vertrekt

Maarten Brouwer, topman van de Koninklijke Nederlandse Munt, stapt onder druk op. De staatsdeelneming is in acute financiële problemen.

De Rijksmunt in Utrecht. Foto ANP

Onder druk van staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën, VVD) stapt de directeur van de Koninklijke Nederlandse Munt (KNM) op. Het vertrek van Maarten Brouwer, sinds 2001 in functie als Muntmeester, hangt samen met grote financiële problemen van de staatsdeelneming die het exclusieve recht heeft om Nederlandse euromunten te drukken.

De acute problemen zijn ontstaan doordat KNM zich heeft vertild aan een grote order voor het maken van pesos aan Chili. Het ministerie van Financiën bevestigt berichtgeving hierover vanochtend in de Volkskrant.

Door productiefouten en gebrekkige kwaliteit moest KNM boetes aan Chili betalen en extra investeringen doen. Daardoor was het bedrijf vorig jaar niet in staat tot de vaste afdracht aan de Nederlandse staat van de zogeheten nominale waarde van de in 2014 in omloop gebrachte euromunten. De betalingsachterstand is inmiddels opgelopen tot ruim 18 miljoen euro.

Al in april van dit jaar waarschuwde het ministerie van Financiën dat gebrek aan liquiditeit van KNM de continuïteit van het bedrijf op het spel zette. Omdat de aandeelhouder niet wilde dat KNM zou omvallen, besloot men eerder dit jaar al om niet „op zeer korte termijn” op afbetaling aan te dringen. Hoewel het niet de bedoeling was „om als bankier van KNM op te treden”.

Staatssecretaris Wiebes spreekt in een brief aan de Tweede Kamer vandaag dat de „recente operationele en financiële problemen” zullen leiden tot een „substantieel verlies over 2014”. De jaarrekening over dat jaar is nog altijd niet goedgekeurd door de externe accountant. Wel zijn de problemen rond de Chileens order inmiddels „onder controle” en zijn er nadere afspraken gemaakt om „de financiële schade te beperken”.

Wiebes zegt zich te beraden over de strategische toekomst van de staatsdeelneming. Daarbij wordt, zo bevestigt een woordvoerder van Financiën , ook de optie van privatisering overwogen. De Koninklijke Nederlandse Munt is sinds 1994 een zelfstandige staatsdeelneming: de Nederlandse Staat bleef 100 procent aandeelhouder, maar het bedrijf werd juridisch op afstand gezet. Daardoor kon het ook commerciële activiteiten gaan ontwikkelen, zoals het uitbrengen van jubileummunten en productie voor buitenlandse centrale banken.