Stressvolle baan = korter leven

Ongezonde werkplekken kunnen invloed hebben op de levensverwachting, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek.

Illustratie Tomas Schats

Werkstress, het lijkt er nu eenmaal bij te horen. Niet best, want nieuw wetenschappelijk onderzoek toont aan: hoe meer werkstress, des te korter je levensverwachting.

Wetenschappers van de Harvard Business School en de Stanford University analyseerden data van Amerikaanse werknemers uit achttien demografische groepen. Om te bepalen hoe stressvol het werk was dat zij deden, bekeken de onderzoekers onder meer factoren als de kans dat iemand wordt ontslagen en het aantal (over)uren dat iemand werkt.

De uitkomst van hun analyse: hoe stressvoller de baan, des te groter de kans dat iemand eerder overlijdt. Hoe sterk dit verband is, verschilt echter per groep. Zo is de kans dat ze door stress eerder overlijden bij hoogopgeleiden lager dan bij laagopgeleiden. Bij hoogopgeleiden wordt de overlijdenskans voor 5 tot 10 procent bepaald door werkstress, terwijl dit voor lageropgeleiden 12 tot 19 procent is.

Blanke Amerikanen hadden bovendien de minste kans om eerder dood te gaan door hun stressvolle werk. Latijns-Amerikaanse vrouwen bleken veel meer beïnvloed door werkstress dan andere Amerikaanse vrouwen met dezelfde opleiding.

Gevaarlijk: een periode van werkloosheid

Twee factoren blijken in het bijzonder zeer bepalend te zijn voor de levensduur van werknemers. Als iemand een periode werkloos is geweest, heeft stress op zijn werk een grotere invloed op zijn levensduur. Ten tweede maakt het veel uit of iemand verzekerd is – een logische factor, aangezien een zorgverzekering in de Verenigde Staten niet vanzelfsprekend is. (NRC)