Kritiek van Joustra op crisisorganisatie na ‘MH17’

De crisisorganisatie van de overheid na de aanslag op vlucht MH17 heeft op een veel breder front slecht gefunctioneerd dan tot nu toe naar buiten was gekomen. Dat heeft voorzitter Tjibbe Joustra van de Onderzoeksraad voor Veiligheid gisteren gezegd tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer.

In antwoord op vragen van het Kamerlid Servaes (PvdA) zei hij dat „het veld van de crisisbeheersing wel erg druk bezet is”. Dit leidt ertoe dat instanties niet goed van elkaar weten wat ze doen en soms langs elkaar heen werken. In het vorige maand verschenen rapport van de raad over MH17 wordt ook kritiek geleverd op de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, omdat deze de regie onvoldoende naar zich toe had getrokken.

Volgens de vicevoorzitter van de raad, Erwin Muller, is de crisisorganisatie- en beheersing „zo ingewikkeld gemaakt dat niemand er meer iets van begrijpt”.

De raad heeft zich geconcentreerd op de oorzaak van de ramp en minder op de afwikkeling. Er loopt nog een apart onderzoek naar de wijze waarop de nationale crisisorganisatie direct na de ramp heeft gewerkt. Dit wordt verricht door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie. (NRC)